marți, 28 iunie 2011

căci nu era acolo altă pâine

1 Samuel 21:5 - David a răspuns preotului: ”Ne-am ferit de împreunarea cu femei de trei zile, de când am plecat, și toți oamenii mei sunt curați; de altfel dacă aceasta este o faptă necurată, va fi sfințită negreșit azi de acela care o va face.”
1 Samuel 21:6 - Atunci preotul i-a dat pâinea sfințită, căci nu era acolo altă pâine decât pâinea pentru punerea înainte, care fusese luată dinaintea Domnului ca să fie înlocuită cu pâine caldă, în clipa când luaseră pe cealaltă.

                                S-au întâmplat acestea pentru ca Isus să ne spună: oare nu ați citit ce a făcut David, când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în Casa lui Dumnezeu și a mâncat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pe care nu-i era îngăduit să le mănânce, nici lui nici celor care erau cu el, ci numai preoților?   Dumnezeu nu ne lasă să pierim, chiar cu prețul știrbirii cuvântului Lui. Dar, de fapt, nu este o știrbire ci o întărire a cuvântului divin, căci pâinea luată a fost înlocuită cu pâine caldă ceea ce poate însemna: ”Dacă respectați cuvântul Meu, îl veți avea cald și proaspăt permanent.” Dar nu respectat asemeni fariseilor, care au transferat cuvântul lui Dumnezeu într-o înșiruire de litere în spatele cărora, cred ei, își pot ascunde fariseismul. Dumnezeu Își permite să facă ceea ce fariseii nu ar face? Nu! ci fariseii își permit să facă ceea ce Dumnezeu nu ar face. Dar făcând așa, ei devin mai necurați decât necurăția căpătată în urma împreunării dintre femeie și bărbat. Și, dacă ne gândim bine, și aceasta din urmă este necurăție numai pentru aceia care nu îi înțeleg rostul, și rolul. Iată deci cât de ușor poate deveni curăția necurăție, prin simpla interpretare greșită din partea noastră a spuselor lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că ne putem necurăți noi, în mintea și în sufletul nostru, la fel de ușor cum ne putem necurăți trupul. Atâta doar că o astfel de necurăție sufletească se spală mult mai greu, singurul ”detergent” care ne poate ajuta în curățirea ei fiind sinceritatea iubirilor noastre, a iubirii de Dumnezeu și a iubirii de oameni. Fariseii sunt farisei numai față de ei înșiși și de oameni, căci Dumnezeu le cunoaște adevărata față. Iubirea fariseică nu poate duce niciodată la o curată curățire sufletească, dimpotrivă! Iubirea fariseică primește drept răsplată pâine fariseică, adică o pâine necurată. Fariseii nu vor face niciodată ce a făcut Dumnezeu atunci cu David, ce face El încontinuu cu noi.  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu