sâmbătă, 22 iunie 2013

"Nu Mi-a venit încă ceasul."

Ioan 2:3 - Când s-a isprăvit vinul, mama lui Isus I-a zis: "Nu mai au vin."
Ioan 2:4 - Isus i-a răspuns: "Femeie, ce am a face Eu cu tine? Nu Mi-a venit încă ceasul."
Ioan 2:5 - Mama Lui a zis slujilor: "Să faceţi orice vă va zice!"

                                           Oare cum ar fi dacă ne-am putea "vizualiza" întreaga viaţă , cu tot cortegiul ei de întâmplări, într-o secundă? Poate atunci am înţelege mai adevărat valoarea ei. Ceea ce nu ne este nouă în putinţă, Dumnezeu,  desigur, poate, şi încă mult mai mult decât atât. El poate să cuprindă într-o singură secundă întrega veşnicie, pentru că pentru El întreaga veşnicie e cât o secundă de-a noastră, şi fiecare secundă e cât veşnicia. Ştiind că vinul nunţii nu s-a terminat, din moment ce aveau acolo atâta apă şi, mai ales, din moment ce El era acolo, Cristos ştia şi că încă nu venise ceasul ca vinul  să devină sângele Lui, era doar ceasul ca apa să o mute în vin. Nu a vrut să facă zarvă mare, pentru a nu perturba nunta. Şi nunta a continuat cu un vin mai bun decât cel de până atunci. Acolo erau doar doi care înţelegeau ce se întâmplă, Isus şi mama Lui, şi era Unul care înţelegea ce se va întâmpla cu vinul: se va face, mai departe, sângele jertfei Lui. Iar faptul că mama Lui a înţeles, pe tăcute, ce se întâmplă încă înainte de a se întâmpla, de unde şi cuvintele ei Să faceţi orice vă va zice, adică ea ştia ce va face Fiul ei înainte ca El să fi făcut, faptul acesta arată locul Mariei între noi, oamenii, şi locul ei între femeile născătoare de fii. Nu s-a îngâmfat Maria cu ce Fiu avea. Nu se îngâmfă Maria nici astăzi cu ce Fiu are, doar unii dintre slujitori se îngâmfă, nesesizând modestia mamei lui Dumnezeu. Nu se laudă cu nimic Maria, ea spune doar  Să faceţi orice vă va zice. Şi nu cred că îndemnul ei se opreşte la nunta din Cana, cred că îndemnul ei ajunge până la a ne îndemna să ascultăm de îndemnul Lui:  Beţi toţi din el; căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor. (Matei 26:27,28) 
                             Scriu aici şi traducerea lui B. Anania:
Ioan 2:3 - Şi sfârşindu-se vinul, mama lui Isus a zis către El: "Nu mai au vin..."
Ioan 2:4 - Şi Isus i-a zis: "Ce ne priveşte, femeie, pe Mine şi pe tine? Ceasul Meu încă n'a venit."
Ioan 2:5 - Mama Sa le-a zis slujitorilor: "Orice vă va spune El, faceţi!"

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu