duminică, 7 august 2011

Fii tare

1 Cronici 19:13 - Fii tare, și să ne îmbărbătăm pentru poporul nostru, și pentru cetățile Dumnezeului nostru, și Domnul să facă ce va crede!

                                           Cetățile Dumnezeului nostru  cetăți de oameni zidite, dar de Dumnezeu apărate, adăpostesc popoare care i se pot închina lui Dumnezeu, iar pentru ca închinarea să le fie mai curată, Dumnezeu le-a spus să construiască temple în acele cetăți, temple ale închinării, biserici. Au construit deci cetăți, și au construit temple oamenii, dar mulți dintre ei au uitat, în frenezia construirii de cetăți și de temple, că cel mai măreț templu închinat lui Dumnezeu este chiar el, omul, cu sufletul lui, acel suflet care adăpostește un spirit, un duh venit de la Dumnezeu, duh care îl poate sfinți și pe el, pe om   Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? (1 Corinteni 3:16)   Deci iată, fii tare!  înseamnă îmbărbătarea Duhului lui Dumnezeu adăpostit în templul care ești tu! și eu!  noi, toți!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu