sâmbătă, 13 august 2011

din ceruri ascultă, și iartă!

2 Cronici 6:21 - Ascultă cererile robului Tău, și ale poporului Tău Israel, când se vor ruga în locul acesta! Ascultă din locul locunței Tale, din ceruri ascultă, și iartă!

                                                           Nu greșim când spunem că Domnul este într-un nor care umple casa Domnului, nu greșim câns spunem că Domnul este în locul locuinței Sale din ceruri,  nu greșim când spunem că, fără să se deplaseze, Domnul este și în nor și în ceruri. Și nu este vorba numai despre prezența Lui simbolică în vreunul dintre aceste locuri în timp ce este și în celălalt, este vorba despre chiar prezența Lui și în nor și în ceruri. Această prezență a Lui și aici și dincolo transcede posibilitățile noastre de percepție și înțelegere; și totuși, ne putem apropia de o mai bună înțelegere a ei dacă putem înțelege, de exemplu, că lumina soarelui, ea și nu alta, este prezentă și peste un câmp înflorit de aici, dar și acolo sus, în soare. Iar timpul de opt minute, care îi este necesar spre a străbate spațiul de la soare până la câmp există numai pentru că acea lumină este o creație și ea. Creatorul ei însă nu are nevoie de timp pentru a fi și în ceruri și în nor, pentru că pentru El, care trăiește numai în veșnicie, trecere de timp nu există.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu