miercuri, 6 aprilie 2011

ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie

Deuteronom 11:13 - Dacă veți asculta de poruncile Mele pe care vi le dau astăzi, dacă veți iubi pe Domnul, Dumnezeul vostru și dacă-I veți sluji din toată inima voastră și din tot sufletul vostru,
Deuteronom 11:14 - El va da țării voastre ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie, și-ți vei strânge grâul, mustul și untdelemnul;
Deuteronom 11:15 - de asemenea va da iarbă în câmpiile tale pentru vite, și vei mânca și te vei sătura.

                               Dumnezeu este izvorul iubirii, izvorul neiubirii este omul. Nu diavolul, ci omul este izvorul neiubirii și a pedepselor pe care neiubirea le poartă cu ea. Căci omul este împlinitorul faptelor care merită pedeapsa, diavolul fiind îmbierea și încurajarea. Dumnezeu, izvorul iubirii fiind iar omul fiind marea Lui iubire, El, Dumnezeu, face orice pentru a micșora meritarea pedepselor de către om. În primul rând îi cere omului iubire, adică îi cere omului să rodească acea sămânță a dragostei pe care Dumnezeu a pus-o în primul om, creat a fi asemănător cu El, sămânță care există, prin transmitere, în fiecare om. Într-adevăr, nu trebuie să uităm că se transmite nu numai păcatul, ci și iubirea. Cei ce se fac roditori ai seminței iubirii, devin ascultători ai poruncilor divine, adică aceia Îl iubesc pe Domnul, și Lui îi slujesc din toată inima, și din tot sufletul. Dumnezeu va răspunde iubirii lor iubindu-i, adică dându-le ploaie la vreme, ploaie timpurie și ploaie târzie astfel încât ei își vor strânge grâul, mustul și untedelemnul . Iată deci rodul iubirii: ascultarea; și iată rodul ascultării: grâu, adică pâine, adică Trup dumnezeiesc; must, adică vin, adică Sânge dumnezeiesc, deci împreună viață dumnezeiască; untdelemn, adică ungere, adică aprobarea divină. Omul răspunde iubirii dumnezeiești, Dumnezeu răspunde iubirii omului. Sunt importante și ploile  timpurii și târzii de afară, sunt importante, și ele cad și peste cei buni, și peste cei răi. Dar mult mai importante sunt ploile, timpurii sau târzii, care rodesc sămânța iubirii din noi.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu