joi, 3 martie 2011

meşter la sculptat în pietre

Exodul 38:23 - El a avut ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminţia lui Dan, meşter la sculptat în pietre, la cioplit cu meşteşug, şi la lucrat pe gherghef în materialele vopsite în albastru, în purpuriu, în cărămiziu şi în in subţire.
                         Meşter la sculptat în pietre, şi totuşi: "nu-Mi faceţi chip cioplit!"  Ne-a oprit  Yahveh să-I meşteşujim chip cioplit pentru că nimeni nu I-a văzut chipul, ştim doar că noi suntem meşteşugiţi după chipul Lui. Ne-a cioplit din humă Yahveh, şi apoi huma a devenit carnea care suntem, ne-a dat şi talente, şi pe acela de a avea meşteşugul de a ciopli în piatră, dar nevăzutul Lui chip ne-a oprit să i-L cioplim. Şi ne-a mai spus să nu ne facem nicio asemănare a lucrurilor din cer, din ape, de pe pământ. Aici Biblia, deci Yahveh, ne vorbeşte în termeni elogioşi despre un meşter la cioplit în pietre, iar lucrările lui trebuie să fi avut forma unor lucruri din cer, din ape, de pe pământ. Şi aşa trebuie să fi fost, căci ştim cu ce lucruri minunate a fost împodobit Cortul întâlnirii la început, şi Templul apoi. Îi place tot ce este frumos lui Yahveh, Lui, care este Creatorul frumosului, Îi plac şi oamenii care, înţelegând izvorul frumuseţii, devin, prin harul tot de Dumnezeu dat, meşteri în realizarea unor frumuseţi. Dumnezeu este izvorul frumuseţii, dar tot Dumnezeu l-a făcut pe om capabil să realizeze frumuseţi. Aşa, cred eu, trebuie înţeleasă interdicţia de a face asemănări ale unor obiect de oriunde: aceste asemănări nu trebuiesc făcute atunci când există tendinţa de a ne închina lor, şi nu izvorului frumuseţilor. Este un Dumnezeu gelos Yahveh, Dumnezeul nostru, dar este şi un Dumnezeu care, făcându-ne după chipul şi asemănarea Lui, vrea să fim aşa cum ne-a făcut El. Iar pentru a fi aşa, a trebuit să ne interzică unele lucruri despre care El ştia că ne va perverti asemănarea. Aceste interdicţii nu trebuiesc însă absolutizate, aşa cum se întâmplă în unele cazuri referitoare la lucrurile cioplite. Atunci când, unii realizând, şi mai mulţi admirând frumoase lucruri cioplite, noi, oamenii ar trebui să admirăm, prin ele, pe Însuşi izvorul posibilităţii ca ele să existe.Trebuie ca, înţelegând frumuseţea acestor opere, de fapt a tuturor operelor frumoase înfăptuite de meşteri iscusiţi, să înţelegem frumuseţea lui Dumnezeu. Frumuseţile lumii, toate, există ca oglindire a frumuseţii divine.

Un comentariu: