marți, 8 martie 2011

căci Eu sunt sfânt

Leviticul 11:45 - Căci Eu sunt Domnul, care v-am scos din ţara Egiptului, ca să fiu Dumnezeul vostru, şi să fiţi sfinţi; căci Eu sunt sfânt.
                              Domnul, Dumnezeul nostru, cel care ne scoate din orice ţări în care, încăpăţânarea noastră mai ales, ne afundă, vrea să ne facă sfinţi prin simpla acceptare de către noi a scoaterii. Cu alte cuvinte, chiar salvarea noastră devine sfinţenia noastră, ea, salvarea, venind din partea Aceluia care zice Eu sunt sfânt  Ne-au încătuşat atât de puternic încăpăţânările noastre, ne-a încătuşat atât de puternic cel nesfânt, încât aproape că am devenit incapabili de a aprecia, şi deci a trăi, sfinţenia venită de la Tatăl. Vrea să ne sfinţească prin scoaterea din nesfinţenie Dumnezeu, vrea să ne salveze printr-o sfinţire primită chiar din sfinţenia Lui, dar cei mai mulţi dintre noi preferă încătuşarea. 

Un comentariu: