sâmbătă, 15 septembrie 2012

Toți dumnezeii se închină înaintea Lui.

Psalm 97:7 - Sunt rușinați toți cei care slujesc icoanelor, și care se fălesc cu idolii. 
                       Toți dumnezeii se închină înaintea Lui.

                                              Putem înțelege de aici semnificația pe care Biblia o dă idolilor, și slujirii icoanelor: tot ce înseamnă slujire și închinare unor dumnezei străini intră în sfera idolatriei. Cine poate crede că închinările noastre înaintea lui Dumnezeu, indiferent de maniera în care ele se întâmplă, Îl pot transforma, doar pentru că unora nu le place, pe Acesta într-un idol? Într-un idol înțeles ca închinare greșită. Numai lui Dumnezeu trebuie să ne închinăm. Dar oare a ne închina înaintea lui Dumnezeu ce înseamnă? Nu înseamnă oare, chiar dacă nu Îl putem pipăi, sau poate tocmai de aceea, a ne închina Lui oriunde, și oricând? A ne închina într-o biserică ori într-un pustiu nu este oare același lucru? nu este oare aceeași închinare înaintea Aceluiaș Unic Dumnezeu? Lui și numai Lui? Dacă unii pun în biserici icoane sau chipuri dedicate Dumnezeului Unic, prezența lor schimbă, sau chiar anulează adevărul închinărilor noastre? Oare cu trupul ne închinăm? Și unui Trup ne închinăm? Și dacă în acele biserici nu ar fi existat nimic, aceasta ar schimba adevărul închinărilor noastre? Sigur că cine, în închinare, se oprește la icoane și chipuri, greșește, dar ei nu pot schimba nimic. Oare nu refuzând, poate printr-o greșită înțelegere, să ne închinăm înaintea unor lucrări care Îl reprezintă pe Dumnezeu, facem din Dumnezeul nostru Viu și Adevărat, un idol, un Dumnezeu străin și înstrăinat? 
         Psalm 97:9 - Căci Tu, Doamne, Tu ești Cel Preaînalt peste tot pământul,
                               Tu ești Cel preaînălțat peste toți dumnezeii.
         Psalm 99:5 - Înălțați pe Domnul, Dumnezeul nostru, și închinați-vă înaintea așternutului 
                               picioarelor Lui, căci este Sfânt!
         Psalm 100:4 - Intrați cu laude pe porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui
         Psalm 119:7 - Te voi lăuda cu inimă neeprihănită,
                                 când voi învăța legile dreptății Tale.
   Scriu  aici și varianta după Septuaginta, în traducerea lui B. Anania:
Psalm 96:7 - Să se rușineze toți cai care se închină la chipuri cioplite
                      și se laudă cu idolii lor.
                      Închinați-vă Lui toți îngerii Lui!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu